Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug Trans IP

Oud-leden reunie 14 november!


Oud-leden reunie 14 november!

Op zaterdag 14 november as zal de oud-leden reunie van Sint Jansbrug plaatsvinden. Hiervoor zijn alle oud-leden van harte uitgenodigd!

Het programma voor deze dag zal als volgt zijn:

Middag               14.00 tot 16.30               Koffie & excursie naar het Legermuseum
Namiddag            16.30 tot 17.30               Algemene Leden Vergadering
Intermezzo          17.30 tot 18.00               Receptie / aperitief
Etenstijd             18.00 tot 20.00               Diner
Intermezzo          20.00 tot 21.00               Uitbuiken
Avond                 21.00 tot 24.00               Borrel

U kunt zich opgeven voor de reunie door een mail te sturen naar of
te bellen naar 015-2120619. De kosten voor de reunie bedragen 25 euro, dit bedrag kan de dag zelf contant betaald worden of van tevoren over gemaakt worden naar girorekening 56.15.167

21-10-2009 - algemeen / oud-leden - Renee