Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug Trans IP

Sociëteit


Tijdelijke huisvesting

De eerste jaren na de oprichting heeft de vereniging verschillende locaties gehad. Eerst werd tijdelijk een pand op Oude Delft 89 betrokken. Vervolgens verbleef de vereniging een aantal jaren in de sociëteit op de Schuttersdoelen. Toen dit pand steeds meer in verval raakte en het geklaag van de onderburen over geluidsoverlast groter werd, moest de vereniging wedrom zijn heil ergens anders zoeken. Sinds 1955 heeft Sint Jansbrug het pand 52 aan de Oude Delft gekocht. Hiermee had het eindelijk een vestiging gevonden voor de toekomst. Later zou hier nog Oude Delft 50 bijkomen.

 

Hereniging van twee panden

Met de aankoop van Oude Delft 50 werden de panden op Oude Delft 50 en 52 na bijna 250 jaar weer verenigd. De twee panden vormden rond 1600 samen de brouwerij 'In `t Dubbele Cruys'. De brouwerij was een behoorlijk grote voor die tijd. Overal in het pand zijn nog herinneringen uit deze tijd te vinden. Een voorbeeld zijn de lage balken in de societeitsruimte en de schuine vloer. Vroeger werden de biervaten hier opgeslagen. Deze werden gebukt door de ruimte over de vloer naar de achterkant van de brouwerij gerold. Er was dus simpelweg geen noodzaak voor hogere balken.

 

societeit

 

Oude Delft 52

Er zijn meer gedeelten die het pand uniek maken. Links van de panden is bijvoorbeeld een overkapte steeg te vinden, een van de weinige nog in Nederland.
Deze constructie werd in Delft verboden voor nieuwe gebouwen na de stadsbrand van 1536, omdat het de verspreiding van vuur te veel zou bevorderen. De 'Vossensteeg' heeft deze brand echter gelukkig overleefd!

Op de bovenste verdieping van Oude Delft 52 is een Oudhollandse sporenkap te vinden. Deze houtconstructie stamt uit de 16e eeuw, en is een voorloper van de tegenwoordige prefab constructies. De hele constructie werd in een weiland in elkaar gezet en te drogen gelaten om het hout te laten werken. Als de balken hun vocht kwijt waren werd de constructie weer uit elkaar gehaald en op locatie in elkaar gepuzzeld. Elk spant heeft dan ook een telmerk op elke balk om te herkennen wat waar teruggeplaatst moet worden.

societeit

Aan de voorkant is te zien hoe de nokconstructie is aangepast in de 18e eeuw. De eigenaar van het pand wilde laten zien hoeveel geld hij bezat, en legde daarom de nok aan de voorgevel parallel met de gracht. Op die manier kreeg hij meer dakoppervlakte aan de voorkant waar hij met geglazuurde dakpannen zijn rijkdom kon pochen.

 

Oude Delft 50

Pand Oude Delft 50, dat in constructie verbonden is met Oude Delft 52, heeft op de begane grond een stijlkamer die is teruggebracht tot een kamer met stijlen van de Lodewijk de 14e tot en met Lodewijke de 16e . Uniek is het 'behang', de schildering boven de haard dat nog origineel in deze ruimte hangt.

De bovenste verdieping van Oude Delft 50 heeft dezelfde nok als Oude Delft 52 en doet tegenwoordig dienst als bibliotheek van de studentenvereniging. In de bibliotheek bevindt zich ook een inpandige waterafvoer, nadat er een gemeentelijke verordening was uitgegaan dat er geen regenwater aan de voorgevel mocht worden afgevoerd.

 

Trots

Sint Jansbrug is zeer trots op de mooie panden waarin de vereniging gevestigd is en heeft in de jaren na de aankoop van beide panden hard gewerkt om het gebouw weer in goede staat te renoveren.

Op de open monumentendag stelt de vereniging haar deuren open om bezoekers van de mooie historie kennis te laten nemen. De geschiedenis is iets wat door de vereniging gekoesterd wordt en waarvoor iedereen graag zijn best doet het in ere te houden.