Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug Trans IP

Geschiedenis

 

vereniging-geschiedenis

Oprichting

DSV Sint Jansbrug is opgericht op 15 oktober 1947. In die periode kwamen er veel studenten naar Delft die door de oorlog niet konden studeren. Het was gebruikelijk in die tijd om lid bij een studentenvereniging te worden. Een aantal van de nieuwe naoorlogse studenten, zogenaamde 'nuldejaars', waren hier wat oud voor en konden zich moeilijk vinden in de opvattingen van de traditionele verenigingen.

In het begin gebruikten de studenten hun huis als eettafel. Andere studenten waren welkom om te komen eten en hieruit ontstonden steeds meer activiteiten en een saamhorige groep studenten. Dit bracht hen uiteindelijk tot het besluit om in hun studentenhuis, Oude Delft 89, de vereniging Sint Jansbrug op te richten. Een vereniging zonder religieuze of maatschappelijke opvattingen. Een vereniging zoals geen ander. De vereniging werd vernoemd naar de brug die voor het toenmalige pand lag, de Sint Jansbrug.

De vereniging had als doel de leden in groepsverband en individueel zo veel mogelijk tot activiteiten aan te zetten. De leden wilden een vereniging opgebouwd uit vriendschap en samenwerking waarbij kritische discussies niet uit de weg werden gegaan. Al snel ontstonden er verschillende groeperingen. Deze vriendengroepen werden toentertijd gilden genoemd. Daarnaast ontstonden er verschillende gezelschappen die het een of ander organiseerden zoals theaterclubs, debatingclubs en verschillende sportiviteiten. Zo ontstond er een diverse groep waarin iedereen op zijn eigen manier en met zijn eigen vrienden welkom was, iets wat tegenwoordig nog steeds geldt.

Na het avondeten heeft de vereniging jarenlang het eettafeldebat gehouden. De onderwerpen waren van verschillende kwaliteit maar bovenal erg interessant en boeiend.

De eerste jaren kende de vereniging een zogenaamde groentijd. Een tijd waar de aankomend leden het redelijk zwaar te verduren kreeg met als hoogtepunt de vaarjol waarbij alle eerstejaars door de grachten van Delft vaarden.


Vooruitstrevend

Sinds 1965 vindt de Verenigingstijd (toen nog kennismakingstijd genoemd)plaats op voet van gelijkheid. Het progressieve karakter van de vereniging blijkt uit het feit dat vrouwen sinds 1969 lid mochten worden. De vereniging was hierin de eerste in Delft. Hetzelfde geldt voor HBO-studenten die in 1976 lid mochten worden.

 

vereniging-geschiedenis

Tegenwoordig

Door de jaren heen heeft de vereniging geschipperd tussen een jaarclub- en een gildesysteem. Uiteindelijk is er besloten dat in het eerste jaar een jaarclub gevormd wordt en dat een Sint Jansbrugger in zijn tweede jaar bij een gilde gevraagd kan worden. Deze structuur bewijst zichzelf nu al een lange tijd en zorgt er voor dat de vereniging diverse groeperingen behoudt in een bijzondere sfeer.

De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een van flink formaat. Een vereniging met een open kijk op dingen, maar met respect voor tradities. Een goede plaats om je te ontplooien tot volwaardig ingenieur met tal val leuke, leerzame en sportieve activiteiten. Een vereniging waar we trots op mogen zijn.