Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug Trans IP

Externe Verbanden

Stichting ZeeZeilRace

zusterverband

De ZeeZeilRace (ZZR) is ooit opgestart vanuit Sint Jansbrug. In de loop van de jaren is het evenement uitgegroeid tot een evenement van formaat en begrip in de zeilwereld. De befaamde studentenzeilrace begon ooit in de ijskoude wateren van onze eigen Noordzee. Nu is het uitgegroeid tot een internationaal evenement waar het warmere klimaat niet wordt geschuwd. Al verscheidene jaren vindt de ZeeZeilRace plaats op de Middellandse Zee. Overdag vindt er een bikkelharde zeilstrijd plaats die 's avonds wordt gecompenseerd met goede feesten en mooie borrels. Het is immers wel een studenten ZeeZeilRace! Waar het ene team excelleert in het zeilen gaat het andere voor de borrelbokaal.
www.zeezeilrace.nl


VerenigingsRaad

Sint Jansbrug zetelt in de VerenigingsRaad Delft (VeRa). De VeRa is het overkoepelend orgaan van de Delftse studentenverenigingen. De VerenigingsRaad behartigt de belangen van de 17 aangesloten verenigingen bij de Technische Universiteit Delft en bij de gemeente. De VeRa behartigt bijvoorbeeld belangen van studenten op het gebied van voorlichting, bestuursbeurzen, studiedruk, vergunningen, gezamenlijke activiteiten en overal waar dit nog meer nodig mocht zijn. De VerenigingsRaad onderhoudt nauw contact met zowel plaatselijke als landelijke studenten belangenbehartigings- en politieke organisaties.
http://tudelft.nl/vera


Landelijke Kamer van Verenigingen

Sint Jansbrug is een van de lidverenigingen van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De LKvV is het overkoepelend orgaan van 46 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland en vertegenwoordigt daarmee 40.000 studenten. De LKvV behartigt de belangen van de leden van de aangesloten verenigingen onder andere op het gebied van informatie-uitwisseling, beeldvorming van studentengezelligheidsverenigingen en studentenbelangen in het algemeen.
www.lkvv.nl